Papírjaguár – 2. rész

ekkor: 2013-05-21 · Kategória: Illustrator
×A grafika elkészítéséhez az Adobe Illustrator CS5, vagy újabb verzióra lesz szükség!

Rajzolt és hajtogatott papír hatású grafika készítése – 2. rész

Most a papírjaguáros tutorial második részében (az 1. rész itt megtalálható) megrajzoljuk a Trabi képét, majd finomítjuk és kölcsönzünk neki egy természetesebb, kézi rajzhoz hasonlító hangulatot. Ehhez elsősorban a Pen Tool-t és a Width Tool-t fogjuk majd használni.

1. lépés

Tegyük kicsit félre az első részben kreált papír hatású jaguár logót és a File > Place menüpontot használva illesszük be az alább látható képet a rajztáblára, majd az Object > Lock > Selection prancsot használva (Ctrl + 2 kombináció) rögzítsük is le, hogy ne lehessen mozgatni.

A kép innen letölthető:
Trabi fotó

papirjaguar_130_2

papirjaguar_130

Válasszunk egy jól látható körvonal színt, a kitöltőszínt állítsuk át None-ra, a körvonal vastagságot állítsuk be 6 pt-re, majd váltsunk a Pen Tool-ra és kezdjük el a Trabant főbb vonásainak körberajzolását a képeken látható módon, először a kocsi körvonalának létrehozásával:

papirjaguar_131

Egy folytonos görbét használjunk az autó felső részéhez és egy másikat az alsóhoz:

papirjaguar_134

Most az autó oldalát megadó ív következik:

papirjaguar_135

Rajzoljuk meg a szélvédő és a motorháztető találkozásánál lévő vonalat is:

papirjaguar_136

A lámpa körvonalának létrehozásakor induljunk ki egy körből és torzítsuk, igazítsuk addig, amíg nem passzol a képen látható körvonalakhoz:

papirjaguar_138

A lámpa üvegjének körvonalához szintén körből induljunk ki az előzőhöz hasonló módszerrel:

papirjaguar_140

A túloldali lámpa estében először rajzoljunk egy kört, majd Disrect Selection Tool (“a”) segítségével jelöljük ki a jobb oldali alkotópontját, majd töröljük Del-lel, a megmaradó félkört pedig igazítsuk alul és felül is, hogy illeszkedjen a képeken láthatóhoz hasonlóan:

papirjaguar_142

papirjaguar_145

A lámpa belső vonalához másoljuk le a külsőt és igazítsuk megfelelően:

papirjaguar_147

Most húzzuk be a motorháztető elejét meghatározó ívet is:

papirjaguar_148

Jelenleg valahogy így fest a rajzunk, ha kivesszük mögüle a képet:

papirjaguar_149

Kapcsoljuk vissza a referencia kép láthatóságát és rajzoljuk meg a hűtőmaszk lemezének körvonalát is a kocsi orrán:

papirjaguar_150

Ezek után következhet a szélvédő vonala. Itt használjunk zárt görbét:

papirjaguar_151

Most rajzoljuk meg az ajtót kialakító vonalakat is az autó oldalára:

papirjaguar_153

Végül következzen az oldalsó ablakok körvonalainak létrehozása ugyancsak zárt görbékkel:

papirjaguar_154

Pillanatnyilag valami hasonló állapotban van a rajzunk:

papirjaguar_155

Ne feledkezzünk meg a két kis irányjelző búra körberajzolásáról sem:

papirjaguar_157

Ha ezekkel megvagyunk, akkor rajzoljuk meg az első lökhárítót egyetlen görbe használatával. Gyakorlatilag rajzoljuk körbe:

papirjaguar_158

Ezek után a lökhárító alatti lemezt is rajzoljuk körbe, aminek valami hasonló lesz az eredménye, mint az alábbi képen:

papirjaguar_159

Most következzenek a kerekek. Induljunk ki ismét körből, amit torzítsunk, igazítsunk, hogy felvegye a kerék körvonalát:

papirjaguar_161

A kerék belső oldalához másoljuk le a már beigazított ellipszist, majd ahogy a képeken látható, töröljük a felesleges pontokat:

papirjaguar_164 papirjaguar_165

Végül igazítsuk a meglévő negyed ellipszis ívet, hogy megfelelő legyen:

papirjaguar_166

Ahhoz, hogy e kerék külső oldalából is csak a látható részek maradjanak, először jelöljük ki a jobb oldali alkotópontját, majd a felső eszköztáron válasszuk a Cut path at selected anchor points gombot. Ezzel ennél a pontnál nyitottá tettük a zárt görbét:

papirjaguar_167

A felesleges részeket töröljük, majd a megmaradt görbét igazítsuk megfelelően:

papirjaguar_169

Per pillanat, valami hasonló stádiumban van a grafikánk:

papirjaguar_170

A hátsó kerék körvonalait az előző lépésekhez hasonlóan hozzuk létre és finomítsuk:

papirjaguar_171 papirjaguar_172

Ugyanígy járjunk el a túloldalon lévő első kerékkel is, amiből csak az alsó rész látszik. Finomítsuk és igazítsuk a vonalakat, hogy passzoljanak:

papirjaguar_175 papirjaguar_177

Ne feledkezzünk meg a kerekek közepén lévő ún. “műanyag babákról” sem, ezeket is rajzoljuk körbe:

papirjaguar_173

Így állunk jelenleg, ha minden jól ment eddig:

papirjaguar_178

2. lépés

Most, hogy a főbb vonalakkal készen vagyunk, elkezdhetünk berajzolni kisebb részleteket, illetve a megrajzolt íveket finomítjuk még és törlünk belőlük, vagy bővítjük őket attól függően, hogy melyik részen hogyan fog jobban mutatni a grafika.

Rajzoljuk körbe a hűtőrács belső körvonalát is, ahogy alább látható:

papirjaguar_179

Most az alábbi képen látható pontnál szakítsuk meg a görbe folytonosságát és az adott pontot töröljük Del-lel:

papirjaguar_180

Majd ezt követően igazítsuk a kasztni körvonalához a megmaradt íveket:

papirjaguar_181

Most ugorjunk a Trabi hátuljához és a képen látható görbe hegyes csúcsánál lévő pontnál szakítsuk meg a görbét és a feleslegessé vált csúcspontot töröljük:

papirjaguar_182 papirjaguar_183

A megmaradt kis részt a Pen Tool segítségével bővítsük ki, körberajzolva a hátsó lökhárító sarkát, majd az újonnan bővített görbe felső pontját és a kasztni körvonalának kezdőpontját jelöljük ki Direct Selection Tool-lal, ahogyan a képen is látszik:

papirjaguar_184

A két pont kijelölését követően válasszuk a felső eszköztárról a Connect selected end points gombot, hogy összekössük a két görbét:

papirjaguar_185 papirjaguar_186

Következő mozzanatként rajzoljuk körbe a kilincset, valahogy így:

papirjaguar_187

A már ismert módszerrel szakítsuk meg az ajtó vonalának görbéjét a kilincsnél a képen látható módon:

papirjaguar_189

Ha ezzel megvagyunk, a visszapillantó tükör következik. Körberajzolást követően, valami hasonló legyen az eredmény:

papirjaguar_190

A tükör mögötti ablak vonalainak vágásához alkalmazzunk most egy másik módszert az eddigi helyett. Használjuk a Pen Tool-t első körben. Legyen kijelölve az ablak görbéje, majd vigyük a kurzort a görbe fölé a képen láthatóhoz közeli helyre a vonalon, majd kattintsunk egyet a görbén. Ezzel hozzáadunk egy új pontot anélkül, hogy a görbe ívén változtatnánk:

papirjaguar_191

Ismételjük meg ugyanezt az ablak vonalának alsó részén is a tükörtől jobbra, valahogy úgy, mint a képen:

papirjaguar_192

Most pedig váltsunk Direct Selection Tool-ra és az ablak bal alsó sarokpontját jelöljük ki, majd töröljük Del-lel, hogy a képen látható eredményt kapjuk:

papirjaguar_193

Megjegyzés: A továbbiakban ezzel a módszerrel fogunk darabokat kivágni a meglévő görbéinkből, mert sokkal praktikusabb, mint a vonal megszakítása egy adott pont mentén. Ettől függetlenül érdemes mindkét módszert ismerni, mert van, hogy egyik, van hogy a másik megoldás gyorsabb, vagy egyszerűbb.

Az előbb ismertetett módszerrel vágjunk ki egy darabot a hátsó ablakból is, valahogy így:

papirjaguar_196

Ezt követően az autó elején lévő karosszéria vonalat hosszabbítsuk meg egy kicsit és a vonalát igazítsuk a lökhárítóhoz és az alatta lévő lemezhez, valahogy úgy, mint a képen:

papirjaguar_199

Most a jobb oldali indexbúránál található kasztni-vonalba iktassunk be némi szünetet a már ismert Pen Tool-lal történő pont hozzáadással és törléssel:

papirjaguar_201

Rajzoljuk be a túloldalon lévő visszapillantó tükröt is:

papirjaguar_202

Jelenleg így fest a Trabi rajzunk:

papirjaguar_203

Rajzoljuk körbe a Trabant jelet is a kocsi orrán két lépésben:

papirjaguar_204 papirjaguar_205

Most dobjuk még fel egy kicsit a kerekek kinézetét is. Kezdjük az elsővel, melynek külső körvonaláról készítsünk egy másolatot, majd méretezzük át és ha szükséges, igazítsuk a képeken látható módon:

papirjaguar_206

papirjaguar_207

A hátsó keréknél tegyük ugyanezt, csak vágjunk ki belőle ott, ahol a műanyag baba belelóg az ívbe:

papirjaguar_208 papirjaguar_209

Most rajzoljuk be az első kerékjárat hatásáért felelős apró kis vonalat a megfelelő helyre:

papirjaguar_210

Illetve a bal oldali lámpa mellé húzzunk egy, a képen láthatóhoz hasonló függőleges ívet, hogy a Trabi orrának szélességét is érzékeltessük:

papirjaguar_211

Most jelöljük ki az grafikát alkotó összes görbét, majd a jobb oldalon a Stroke panelen kattintsunk a Round Cap, majd alatta a Round Join ikonokra, hogy a görbék sarokpontjait finomítsuk:

papirjaguar_213 papirjaguar_214

Ha ez megvan, akkor válasszunk az összes görbének egy egységes körvonal színt (nem végleges):

papirjaguar_216

3. lépés

Látható, hogy minden vonal egyforma vastagságú, ezáltal eléggé szabályos, géppel rajzolt hatást kelt a rajzunk. Ahhoz, hogy kölcsönözzünk neki egy kis természetességet, vagy esetleg bizonyos helyeken térhatást, változtassuk meg a görbék vastagságát. Ehhez két módszert mutatok be, az egyik gyorsabb, a másik kicsit macerásabb, mindenki eldöntheti, hogy neki hogyan tetszik jobban.

Kezdjük az egyszerűbb módszerrel. Ennek az a lényege, hogy az alaépértelmezett görbe körvonal helyett, valamilyen más ecsetet rendelünk a megrajzolt grafikánk görbéihez. Az Illustrator alapból tartalmaz többféle ecset csomagot, de természetesen a lehetőségek tárháza végtelen, mert a gugli a barátunk és rengeteg ingyenesen használható ecset csomag tölthető le a netről.

Szóval… Jelöljük ki az egész rajzunkat, majd a jobb oldali panelek közül válasszuk a Brushes panelt ott pedig a Brush Libraries Menu-t nyissuk le és abból válasszuk az Artistic > Artistic_Calligraphic ecsetcsomagot:

papirjaguar_217

A megjelenő panel ecsetei közül ezek után válasszuk mondjuk a 10 pt. flat nevű ecsetet:

papirjaguar_218

Ennek az ecsetnek a használata valami hasonló összképet eredményez majd:

papirjaguar_219

Kétségtelen, hogy ez már nagyságrendekkel pofásabb és természetesebb, kevésbé szabályos, mint az alap, csak bizonyos helyeken elképzelhető, hogy mi nem vastagítanánk, vagy vékonyítanánk a vonalat, stb. Erre jó a következő megoldás, ami jóval macerásabb, de ha szeretünk szöszölni és van időnk, akkor teljes mértékben testre szabhatjuk minden vonal vastagságát.

Ehhez először is jelöljük ki az egész rajzot és a görbékhez társított ecset gyanánt válasszuk a Brushes panelről a Basic nevűt, a görbék vastagsága pedig legyen 6 pt, amivel a rajzolás közben is dolgoztunk. Látható, hogy minden vonal egyforma vastag. Most a képen látható módon jelöljük ki a Trabi hátulját, tetejét és orrának jobb oldalát meghatározó egybefüggő görbét, majd válasszuk a Width Tool-t (Shift+W). Ezzel az eszközzel a görbék vastagságát variálhatjuk tetszőlegesen, saját vonalmintát létrehozva ezáltal:

papirjaguar_220

Fontos: a Width Tool csak abban az esetben fog működni, ha a vonalhoz rendelt ecset a fentebb említett Basic típusú. Az egyéb ecsetek által létrehozott vonalmintát nem tudjuk vele módosítani.

A Width Tool segítségével a Trabi tetejét vastagítsuk meg egy kicsit, míg az elejénél és a hátuljánál a görbe végét vékonyítsuk el. A módosított pontok között finom vastagságbeli átmenetet hoz létre az eszköz, ezáltal érve el egy természetes hatást:

papirjaguar_221 papirjaguar_222

Kérem, nézze el mindenki, hogy most nem megyek végig minden egyes vonalon, de mindenki variálhatja saját tetszése szerint a rajzot ezzel a módszerrel. Az enyém ilyen lett, ha összehasonlítjuk a kaligrafikus ecsettel, azért látható, hogy pofásabb eredmény alakítható ki így. Térhatás és mélységérzet is elérhető a Width Tool segítségével (pl. a – szemből nézve – jobb tükör, vagy a hűtorács vonalainak esetében).

papirjaguar_223

Már csak pár apróság van hátra. Jelöljük ki az összes görbénket, majd foglaljuk őket csoportba és válasszuk az Object > Expand Appearance parancsot, hogy a görbéket alakzatokká alakítsuk:

papirjaguar_225

Ezt követően alkalmazzuk az Object > Expand parancsot is. Ez azért jó, mert a vonalak vastagsága arányosan fog változni kicsinyítés/nagyítás esetén:

papirjaguar_226

Miután alakzatokká alakítottuk a görbéket, válasszuk a Gradient Tool-t, majd a Gradient panelen állítsunk be egy, a képen láthatóhoz hasonló színátmenetet:

papirjaguar_227

Jelenleg így néz ki a grafikánk. Most kész a Trabi rajza, az első részben elksészítettük a papír hatású jaguár logót, az utolsó részben pedig befejezzük a munkát a a szöveg hozzáadásával.

papirjaguar_227_2

Folytatás következő alkalommal a 3. résszel